Editörlük Hizmeti

Kitap Yayın Başvurusu:
Geçit yayınlarını tercih eden her yazar ya da kitabının çıkmasını isteyen yazar ve yazar adayları bizim için önceliklidir. Edebiyat kervanına katılmak isteyen kalemlerin her geçen gün arttığını görmek onur vericidir. Sistemli ve verimli çalışmanın esaslarını belirlemek kurumsal ciddiyetin vazgeçilmezidir. Bu bağlamda her çalışmanın kriterleri olması gerekiyor. Emek ürünü bir eserin okuyucuya ulaşıncaya kadar müşterekler çerçevesinde ve özenle vücut bulması için kurumsal kurallara uyum önem teşkil etmektedir. Ham çalışmalarınızı bile kurumsal kriterlerimize uyarladığınızda Geçit yayınları ekibinin desteği ve özverili çalışması ile en iyiyi bulacaksınız. Sizi Geçit ailesinde görmek mutluluk vericidir.

Başvuru Kriterlerimiz:
Çalışmalarınıza ışık tutabilmemiz için kurumsal e-posta adresimize başvurmanızı ya da telefonla bizimle bağlantı kurmanızı öneriyoruz. Projelerinizi etkin bir şekilde değerlendirmemiz için, eseriniz hakkında kanaate varmamız ve çalışma programı belirleyebilmemiz için içeriği anlamaya yeterli bir bölümünü göndermelisiniz. Hatta dosyanıza ekleyeceğiniz proje içeriği ile ilgili kısa bir tanıtım yazısı bizlere kolaylık sağlayacaktır. Özgeçmişinizi ve edebiyata yakınlığınızı betimleyen kendi cümlelerinizle, sizi yakinen tanımamıza ve çalışmanız ile bütünleşmemize yeterli olacak bilgiler vermeniz yayın kurulu toplantısında yol haritası çizmemize yardımcı olacaktır. Size ulaşabilmemiz için iletişim adreslerinizi (telefon, e-posta veya açık adres) bu-lundurmanız çok önemlidir.Yayın kurulundan çıkan karar doğrultusunda, eser maliyetinin yayınevince karşılanması ya da yazardan katkı payı talebi ile basım kararı çıkabilir. Durum yazara iletilip kararına sunulacaktır.
Yayın kurulundan olumlu görüş çıktıktan sonra size eserin tamamını en kısa sürede iletmeniz için döneceğiz. Bu durumda aşağıdaki formatta eserin tamamını talep edeceğiz:

  • Eser dijital ortamda Microsoft Word A4 boyutunda kayıtlanmalıdır.
  • Times New Roman karakterinde standart çıktı olmalıdır. Ekinde CD kaydı bulunmalıdır.
  • Metin 12 punto karakter büyüklüğünde olmalıdır.
  • Sayfalar numaralı olmalıdır.
  • Spirallenmiş dosya olmasını tercih ediyoruz.
  • Geçit Yayınevi: 0352 320 4861

    1992'den beri işimiz Kitap Basımı

    Kitap Basımı